SiamZa Email By Windows Live Hotmail


ประกาศ
(25 กรกฏาคม 2559) -  ตอนนี้บริการฟรีอีเมล์ได้ถูก Hotmail Live ยกเลิกเรียบร้อยแล้ว สำหรับสมาชิกท่านใดที่ใช้งานไม่ได้แล้ว

ทางเว็บไซต์ต้องขออภัยด้วย ทางเราไม่สามารถ แก้ไขอะไรได้ เนื่องจากทาง
Hotmail แจ้งยกเลิกการให้บริการฟรีอีเมล์ดังกล่าว

แต่ถ้าหากท่านใดยังมีความจำเป็นต้องใช้บริการ อีเมล์
@siamza.com อยู่ยังสามารถติดต่อทีมงานที่ Line ID = siamza หรือ 02-789-5959 ต่อ 3

ขอเปิด บัญชีได้ แต่จะมีค่าบริการอยู่ที่ปีละ 1,000 บาท - ทีมงาม SiamZa